Anunț public

privind decizia etapei de încadrare

Anunțuri vânzare

de terenuri

Anunț consultare publică

instituire facilități fiscale

Program anual achiziţii publice

achiziţii directe 2020

Primaria si Comunitatea