Transparență decizională

Documentație de atribuire privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 61900 mp, ce aparține domeniului privat aI comunei Gâdinți, județul Neamț, Tarla 93, parțial din parcela 594, denumirea amplasamentului "AGUD", categoria de folosință - arabil


HOTĂRÂREA nr. 39 din 29.07.2021, privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Gâdinți, județul Neamț


Documente de interes public


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: REGULAMENT de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Gâdinți

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Anunț consultare publică

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Proiect de buget local 2021

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Lista investițiilor publice pe anul 2021