Transparență decizională

Ședință ordinară de Consiliu Local - 26 ianuarie 2023, ora 9.00.


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Ședință ordinară de Consiliu Local - 26 ianuarie 2023, ora 9.00.

Anunț consultare publică - proiectul de buget pe anul 2023.


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Anunț consultare publică - proiectul de buget pe anul 2023.

Proiect buget local 2023.


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Proiect buget local 2023.

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2023.


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Lista obiectivelor de investiții pe anul 2023.

2022

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2022 cu finanțare din excedent


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Lista obiectivelor de investiții pe anul 2022 cu finanțare din excedent

Anunț de consultare publică, privind proiectul de buget pe anul 2022.


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Anunț de consultare publică, privind proiectul de buget pe anul 2022.

Proiect de buget local pe anul 2022.


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Proiect de buget local pe anul 2022.

Consultare publică - Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022


Documentație de atribuire privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 61900 mp, ce aparține domeniului privat aI comunei Gâdinți, județul Neamț, Tarla 93, parțial din parcela 594, denumirea amplasamentului "AGUD", categoria de folosință - arabil


HOTĂRÂREA nr. 39 din 29.07.2021, privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Gâdinți, județul Neamț


Documente de interes public


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: REGULAMENT de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Gâdinți

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Anunț consultare publică

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Proiect de buget local 2021

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Lista investițiilor publice pe anul 2021