- Documente publice -

- Lista funcțiilor/posturilor ocupate din cadrul Primăriei Gâdinți, ce intră în categoria personalului plătit din fondurile publice, a salariilor de bază, a sporurilor și alte drepturi în bani, salarii nete încasate aflate în plată la data de 30.09.2022.


- Lista funcțiilor/posturilor ocupate din cadrul Primăriei Gâdinți, ce intră în categoria personalului plătit din fondurile publice, a salariilor de bază, a sporurilor și alte drepturi în bani, salarii nete încasate aflate în plată la data de 31.03.2022.


- 2021 -

- Lista funcțiilor/posturilor ocupate din cadrul Primăriei Gâdinți, ce intră în categoria personalului plătit din fondurile publice, a salariilor de bază, a sporurilor și alte drepturi în bani, salarii nete încasate aflate în plată la data de 30.09.2021.


- Lista funcțiilor/posturilor ocupate din cadrul Primăriei Gâdinți, ce intră în categoria personalului plătit din fondurile publice, a salariilor de bază, a sporurilor și alte drepturi în bani, salarii nete încasate aflate în plată la data de 31.03.2021.


- Centralizator nominal, privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante, din data de 19.10.2020, de Asistent medical comunitar, debutant, Compartiment de Asistență socială


- Rezultatul la interviul, din 22.10.2020, pentru postul de asistent medical comunitar debutant, Compartiment de Asistență Socială


- Rezultatul la proba scrisă, din 19.10.2020, pentru postul de asistent medical comunitar debutant, Compartiment de Asistență Socială


- Proces verbal de selecție a dosarelor pentru concursul de recrutare în vederea, ocupării unei funcții contractuale de execuție vacante de asistent medical comunal, în cadrul Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gâdinți.


- Lista funcțiilor/posturilor ocupate din cadrul Primăriei Gâdinți, ce intră în categoria personalului plătit din fondurile publice, a salariilor de bază, a sporurilor și alte drepturi în bani, salarii nete încasate aflate în plată la data de 30.09.2020.


- Lista funcțiilor/posturilor ocupate din cadrul Primăriei Gâdinți, ce intră în categoria personalului plătit din fondurile publice, a salariilor de bază, a sporurilor și alte drepturi în bani, salarii nete încasate aflate în plată la data de 31.03.2020.


- Statul de funcții al Primăriei Gâdinți -

Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Statul de funcții al Primăriei Gâdinți


- Concursuri -

- Concurs pentru ocuparea unui post vacant personal contractual de bibliotecar, organizat în data de 02.03.2020, ora 10.00 la sediul instituției. -


- Proces-verbal de selecție a dosarelor pentru concursul de recrutare, în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție vacante, de bibliotecar

- Tabel privind rezultatul obținut la proba scrisă din data de 02.03.2020, în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de Bibliotecar, clasa I, grad profesional Debutant.


- Tabel privind rezultatul obținut la proba interviu din data de 05.03.2020, în cadrul concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, vacante, din data de 02.03.2020 de Bibliotecar.


- Tabel privind rezultatul obținut ca urmare a contestației la proba interviu din data de 05.03.2020, în cadrul concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, vacante, de Bibliotecar.


- Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante din data de 02.03.2020, de Bibliotecar, grad profesional Debutant.