- Lista funcțiilor/posturilor ocupate din cadrul Primăriei Gâdinți, ce intră în categoria personalului plătit din fondurile publice, a salariilor de bază, a sporurilor și alte drepturi în bani, salarii nete încasate aflate în plată la data de 31.03.2020.


- Statul de funcții al Primăriei Gâdinți -

Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Statul de funcții al Primăriei Gâdinți

- Documente publice -

- Concursuri -

- Concurs pentru ocuparea unui post vacant personal contractual de bibliotecar, organizat în data de 02.03.2020, ora 10.00 la sediul instituției. -


- Proces-verbal de selecție a dosarelor pentru concursul de recrutare, în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție vacante, de bibliotecar

- Tabel privind rezultatul obținut la proba scrisă din data de 02.03.2020, în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de Bibliotecar, clasa I, grad profesional Debutant.


- Tabel privind rezultatul obținut la proba interviu din data de 05.03.2020, în cadrul concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, vacante, din data de 02.03.2020 de Bibliotecar.


- Tabel privind rezultatul obținut ca urmare a contestației la proba interviu din data de 05.03.2020, în cadrul concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, vacante, de Bibliotecar.


- Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante din data de 02.03.2020, de Bibliotecar, grad profesional Debutant.