SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Vezi/descarcă (în format PDF): Informări ISU - MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE PENTRU POPULAȚIE

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este o structură specializată, cu o dotare specifică, destinat să execute activităţi de prevenire, modernizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă, asigură coordonarea de specialitate a activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă, îndeplineşte atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi să efectueze acţiuni de ajutor şi să salvare a oamenilor şi a bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii.

 

Preventie