Registrul agricol

Proces-verbal Nr. 4659 din 07.07.2021, de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune


Proces-verbal, nr. 4078/09.06.2021, de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune


Proces-verbal, nr. 3667/21.05.2021, de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune și Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Proces-verbal, nr. 3667/21.05.2021, de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare

Proces-verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune


Anunțuri vânzare terenuri și notificări preemptori - 28.04.2021


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Anunțuri vânzare terenuri și notificări preemptori - 28.04.2021

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Anunțuri vânzare terenuri și notificări preemptori, la plan - 28.04.2021

Documente cadastrale - 15 aprilie 2021


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Plan cadastral - Sector 42

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Plan cadastral - Sector 43 - plansa 1

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Plan cadastral - Sector 43 - plansa 2

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Plan cadastral - Sector 43 - plansa 3

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Plan cadastral - Sector 43 - plansa 4

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.

Unitatea administrativ – teritorială Gâdinți, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 42 și 43 începând cu data de 15.04.2021, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Gâdinți, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Gâdinți și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunțuri vânzare terenuri și notificări preemptori - 29.03.2021


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Anunțuri vânzare terenuri și notificări preemptori - 29.03.2021

Anunțuri vânzare terenuri și notificări preemptori - 17.03.2021


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Anunțuri vânzare terenuri și notificări preemptori - 17.03.2021

Anunțuri vânzare terenuri și notificări preemptori - 10.03.2021


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Anunțuri vânzare terenuri și notificări preemptori - 10.03.2021

Materiale informative APIA 2021


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Pliant depunerere cerere unică de plată

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Pliant Normele de Ecocondiționalitate 2021

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Pliant Completarea electronică a Cererii Unice de Plată IPA Online 2021

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Pliant Schemele/Măsurile de plată de care pot beneficia fermierii din România, în campania 2021

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Pliant APIA Depunere cererea unică de plată 2021

Vânzări teren extravilan


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: ORDIN nr. 311/94/M.12/3.525/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Descarcă aici documentul complet, în format editabil "docx", Word - Microsoft Office: Anexa 1A Model - Formular pentru persoane fizice - CERERE pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului

Descarcă aici documentul complet, în format editabil "docx", Word - Microsoft Office: Anexa 1A Model - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului - CERERE pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului

Descarcă aici documentul complet, în format editabil "docx", Word - Microsoft Office: Anexa 1B PF Model - Formular pentru persoane fizice - OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Descarcă aici documentul complet, în format editabil "docx", Word - Microsoft Office: Anexa 1B PJ Model - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului - OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Descarcă aici documentul complet, în format editabil "docx", Word - Microsoft Office: LISTA preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă

Descarcă aici documentul complet, în format editabil "docx", Word - Microsoft Office: Anexa 1D Formular - NOTIFICARE PREEMPTORI

Descarcă aici documentul complet, în format editabil "docx", Word - Microsoft Office: Anexa 1E Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului – COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE

Descarcă aici documentul complet, în format editabil "docx", Word - Microsoft Office: Anexa 1E PF Formular pentru persoane fizice - COMUNICARE DE ACCEPTARE a ofertei de vânzare

Descarcă aici documentul complet, în format editabil "docx", Word - Microsoft Office: Anexa 1F Formular pentru persoane fizice - CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA OFERTEI DE CUMPĂRARE

Descarcă aici documentul complet, în format editabil "docx", Word - Microsoft Office: Anexa 1F 2 Formular pentru persoane fizice - CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA OFERTEI DE CUMPĂRARE

Descarcă aici documentul complet, în format editabil "docx", Word - Microsoft Office: Anexa 1G Formular DECIZIA persoanei juridice privind alegerea preemptorului/potenţialului cumpărător

Descarcă aici documentul complet, în format editabil "docx", Word - Microsoft Office: Anexa 1G 2 Formular DECIZIA persoanei juridice privind alegerea preemptorului/potenţialului cumpărător