Obiective de dezvoltare locala

PROIECTE

  • Canalizare
  • Modernizare drumuri săteşti
  • Îmbunătăţirea infrastructurii rurale
  • Înfiinţarea unei reţele de alimentare cu gaz
  • Amenajare spaţii verzi
  • Reabilitare drumuri, poduri
  • Realizarea unui dig de protecţie pe malul stâng al râului Siret, pe o lungime de 3,6 km