Lista funcţiilor/posturilor ocupate

Lista funcţiilor/posturilor ocupate din cadrul Primăriei comunei Gâdinţi ce intră în categoria personalului plătit din fondurile publice, a salariilor de bază, a sporurilor şi altor drepturi în bani, salarii nete încasate aflate în plată la data de 30.09.2019.


Judeţul Neamţ, România
Luni - Vineri
+4 0233 765.155