Dispoziţii ale primarului

Actele administrative emise de primar

fold Dispoziţii ale primarului - 2018

fold Dispoziţii ale primarului - 2019

fold Dispoziţii ale primarului - 2020

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale Primarului

Registrul pentru evidența dispozițiilor Primarului