Consultare publică stabilirea

Anunț consultare publică privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021, care a fost inițiat și care urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al Comunei Gâdinți


Judeţul Neamţ, România
Luni - Vineri
+4 0233 765.155