Compartiment de Asistență Socială

Acordare tichete sociale pe suport electronic


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet: Anunț acordare tichete sociale, pe suport electronic

Lista secțiilor/cabinetelor din unitățile sanitare publice (spitale), care oferă servicii medicale pentru copii


Model cerere evaluare copil cu dizabilități


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet: Model cerere evaluare copil cu dizabilități

ONG-uri copii cu dizabilități acreditate - județul Neamț


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet: ONG-uri copii cu dizabilități acreditate - județul Neamț

Servicii specializate din județul Neamț pentru copiii cu dizabilități și/sau CES


Harta serviciilor specializate - învățământ special


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet: Harta serviciilor specializate - învățământ special

Servicii Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț


Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet: Servicii Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț

Hotărâre privind constituirea echipei mobile care asigură intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială.

Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Gâdinți pentru perioada 2020-2024.

Raport de activitate privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru semestrul II al anului 2019.

Hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social.

Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Structurii comunitare consultative.

Descarcă

Vezi/descarcă aici documentul complet, în format PDF: Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Structurii comunitare consultative.

Adresa nr.9805/11.03.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț REFERITOR: măsuri dispuse de DGASPC Neamț în vederea prevenirii riscurilor de infectare cu virusul COVID-19.