Anunț consultare publică

Anunț consultare publică

Anunț consultare publică privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021, care a fost inițiat și care urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al Comunei Gâdinți